Turismo

Dona Coral Ríos Santomé

Delegación de Promoción Económica e Turismo

Turismo:

A Área de Turismo enfoca as súas accións cara a promover e apoiar eventos e actuacións que atraian máis visitantes ao noso pobo, tanto no eido da cultura como no do lecer.

Últimas noticias Turismo:

Lista crianzas admitidas e lista de agarda actividades verán CMo