Comisións informativas

COMISIÓN ESPECIAL DE CONTAS, E DE FACENDA, PERSOAL, NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA, MOBILIDADE URBANA, ACCESIBILIDADE E VIVENDA. COMISIÓN DE MOCIDADE, DEPORTES, ENSINO, BENESTAR SOCIAL, MULLER E IGUALDADE.

Ler máis