Felicitación da cMo Casa da Mocidade de Moaña

Dende a Casa da Moc!dade de Moaña queremos trasladarvos unha mensaxe de ánimo para este anos 2021 que está ás portas.
Esperamos seguir traballando con todods vós. Forte Aperta.