Avisos

ANUNCIO LIÑA 2. GASTO CORRENTE

ANUNCIO.
Co obxecto de dar cumprimento ao requisito de publicidade da subvención correspondente á Liña 2: Amortización, pagamento de débedas e gastos correntes, concedida a este concello pola Deputación Provincial de Pontevedra dentro do Plan Concellos 2018, para o cofinanciamento da actuación “Gasto corrente novo servizo de limpeza viaria Urbaser S.A.”, faise saber:

SUBVENCIÓN DA DEPUTACIÓN AO CONCELLO PARA O COFINANCIAMENTO DA ACTUACIÓN “GASTO CORRENTE NOVO SERVIZO DE LIMPEZA VIARIA URBASER S.A.”, DENTRO DA LIÑA 2: AMORTIZACIÓN, PAGAMENTO DE DÉBEDAS E GASTOS CORRENTES, DO PLAN CONCELLOS 2018.

Ler máis...

Novo teléfono Servizos Sociais e CIM

Comunícase o cambio de número de teléfono de Servizos Sociais e CIM

O novo número de télefono de Servizos Sociais e CIM do Concello é 986310100 (opción 3)

Empreamar

ANUNCIO

Modelo Autoliquidación Imposto Construcións Instalacións e Obras (ICIO) e Taxa Licenza/Comunicación previa /Declaración responsable

Descargue aquí

Máis artigos...